Deze presentatie maakten wij op de Pabo om aan te geven wat het onderwijs in Nederland nu precies inhoudt.